NASZE USŁUGI

Z pasją zajmujemy się dziedziną
konstrukcji ognio­trwałych, budow­nictwa przemysłowego i naziemnego oraz przebudowy wnętrz. Jesteśmy dumni z naszych specja­listów i cieszy nas każdy wspólny projekt z klientami. Poznaj nasze usługi – są stworzone dla Twojej firmy.

LOEWE

KONSTRUKCJE OGNIO­TRWAŁE

LOEWE

KONSTRUKCJE PIECÓW

LOEWE

BUDOW­NICTWO PRZEMYSŁOWE / NAZIEMNE / PRZEBUDOWY WNĘTRZ

O NAS

LOEWE Industry Experts jest przedsię­bi­orstwem rodzinnym, zarząd­zanym przez właści­cieli od trzech pokoleń. Firma została założona w 1962 roku przez Alfreda Loewe pod nazwą LOEWE Indus­trie­OfenBau GmbH. Od tego czasu marka LOEWE jest postrz­egana na całym świecie jako synonim kompe­tencji, jakości i rozwoju. LOEWE działa głównie w branży metalowej, budow­lanej, chemicznej, energe­ty­cznej, wapien­niczej i cementowej.

4 DOBRE POWODY

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de