NASZA JAKOŚĆ

Grupa LOEWE posiada certy­fikaty DIN ISO 9001:2015 i SCCP.
Gwaran­tujemy wysoki standard zarząd­zania jakości i jej nadzoro­wania. Poprzez system szkoleń i instruktaże angażujemy wszystkich pracow­ników w przestrz­eganie naszych standardów jakości. Ponadto jesteśmy na liście prekwa­li­fi­kowanych firm dla klientów sektora publicznego.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­li­zować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-gmbh.de

Aplikuj teraz