BEZPIEC­ZEŃSTWO PRACY
BEZPIEC­ZEŃSTWO ZACZYNA SIĘ W TWOJEJ GŁOWIE

Zdrowie naszych pracow­ników jest dla wszystkich szcze­gólnie ważne, ponieważ tylko dzięki zdrowym pracow­nikom możemy sprostać naszym wysokim standardom wydaj­ności, a tym samym spełnić oczeki­wania klientów.

W tym celu firma LOEWE opracowała spójną koncepcję bezpiec­zeństwa pracy. Od regularnych instruktaży, poprzez kontrole bezpiec­zeństwa, aż po wielok­rotnie nagradzany system zgłas­zania propo­zycji ulepszeń w zakresie bezpiec­zeństwa pracy – nasi pracownicy są zawsze w centrum uwagi.

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com