WAPNO I CEMENT

LOEWE jest Twoim partnerem w branży cementowo-wapien­niczej, zapew­nia­jącym najwyższą jakość ognio­trwałych instalacji, konser­wacji i wsparcia. Firma LOEWE ma doświad­c­zenie w stoso­waniu zarówno kształ­to­wanych, jak i monoli­ty­cznych materiałów ognio­trwałych w nastę­pu­jących obszarach

CEMENT

  • Wieża wymiennika ciepła

  • Kalcy­nator

  • Trzecior­zędna linia lotnicza (TLL)

  • Piec obrotowy

  • Głowica pieca

  • Chłodnica klinkieru

WAPNO

  • piec szybowy
  • obrotowy piec wapienny

JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz z nami zopty­ma­lizować procesy, wspólnie rozwijać nowe koncepcje lub opraco­wywać zrówno­ważone rozwią­zania dla swojej firmy? Jesteśmy partnerem, jakiego potrzebujesz.

TELEFON +49 208 99 47 47 ADRES Lessing­straße 4a, 46149 Oberhausen E-MAIL info@loewe-experts.com